Didaktické materiály z roku 2016 slouží jako doplňkový materiál k výuce dějepisu na českých školách. Materiály charakterizují život Karla IV., umění a kulturu v době vlády Lucemburků, každodenní život ve středověku v českých zemích a ukázky středověké hmotné a duchovní kultury. Cyklus devíti informačních tabulí je  určený k promítání, k tisku v plné velikosti či náhledu a k nim příslušející pracovní listy.

 

Odkaz na Metodický portál

  •  

    Go to top