V roce 2016 jsme si připomínali 700 let od narození Otce vlasti - Karla IV.
O víkendu 3.-4. září 2016 jsme jako spolupořadatelé zrealizovali náš největší a produkčně nejnáročnější projekt výročního "karlovského" roku i celého dosavadního působení našeho spolku - rekonstrukci české královské korunovace Karla IV. ve Svatovítské katedrále v Praze.

Součástí akce bylo, tak jak předepisuje Karlův vlastní korunovační řád, pěší procesí na Vyšehrad, dávné sídlo Přemyslovců, kde budoucí král uctil pozůstatky Přemysla Oráče - lýčenou mošnu a střevíce. V předvečer korunovace se kralevic i s manželkou Blankou a 200 členným doprovodem přesunuli na Pražský hrad, kde byly slouženy nešpory. Druhý den se již konala samotná Korunovace. Karel a Blanky byli vyvedeni v procesí do katedrály Svatého Víta, kde je už očekávala shromážděná šlechta. Za zvuků chorálů byli oba pomazáni a korunováni téměř přesně podle Karlem ustanoveného řádu, který byl pouze o něco zkrácen a pro větší srozumitelnost proveden ve staročeském, a ne v latinském znění.

Po korunovaci už mohl vyjít slavnostní královský průvod, čítající ještě více účastníků, než průvod předchozí, do Prahy. Tam byl na staroměstském náměstí složen králi hold českých šlechticů a Karel IV. byl obsluhován nejvyššími zemskými úředníky ze sedla koně - tak, jak vše popsal Karlův dvorní kronikář Beneš Krabice z Veitmile. Následoval velkolepý rytířský turnaj s 12 jezdci, kteří předvedli několik disciplín, včetně hromadného boje - neboli meleé. Vystoupili také hudebníci a kejklíři a po oba dny se dvory Karlovy univerzity proměnily ve středověké městečko s řemesly a veselícími se měšťany. Pořadatelem akce byla Univerzita Karlova a hlavní město Praha, hlavním realizátorem pak spolky Regii Caroli RegisFalconia a Doba Karlova.

 

Kompletní galerie z průvodu i obřadu na Artmagazin.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Go to top