Pamatujete na slavné československé "středověké" filmy ze 60. let? Spanilá jízda, Markéta Lazarová, Údolí včel?

Když jsme se doslechli, že skupina nezávislých filmařů chce na tuhle uměleckou linii navázat, měli jsme velkou radost. O to větší, když jsme zjistili, že tvůrci přistupují k historické látce s pokorou a zodpovědností, a to i s ohledem na výpravu filmu.

Baladické černobílé historické drama Pláč svatého Šebestiána vypráví příběh o nadčasovém konfliktu mezi lidmi i v lidech samotných. O hrůzách moru a o středověkém myšlení, které tuto katastrofu provázelo. Jde o fiktivní příběh, který je však rámován skutečnými historickými událostmi. Odehrává se na území Svaté říše římské v době velké morové rány, tedy přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy násilí vůči židovskému obyvatelstvu středoevropských a západoevropských zemí, k němuž v době šíření moru docházelo. Židé v kulturních představách Evropanů již desetiletí předtím čelili obviněním z trávení studen a dalších sabotáží křesťanského obyvatelstva. Právě ve strachu před morem byli židé, zejména na území Německa a Francie, identifikováni jako původci smrtící nákazy a často v pogromech hromadně zabíjeni

Film vznikl jako nezávislý, a tedy bez financí, ale i tlaku velkých produkčních společností.

Jsme rádi, že náš spolek Doba Karlova mohl tomuto počinu bezplatně přispět radou, komparzem i zapůjčením kostýmů a rekvizit.

 
 
 

 


 

Go to top