Prohlášení o bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku a zpracování osobních údajů 

Odesláním přihlášky na hru hráči prohlašují, že se během celé akce budou chovat tak, aby neohrozili život, zdraví a majetek sebe ani ostatních účastníků. 

Konzumace alkoholických nápojů je v průběhu akce povolená, ale hráči prohlašují, že ho budou konzumovat zodpovědně a uvážlivě. Konzumace jiných psychotropních látek není v průběhu hry povolena.

Hráči prohlašují, že se budou chovat ohleduplně vůči prostorám Tvrze Malešov s vědomím, že jde o soukromý majetek. Nebudou jakýmkoli způsobem poškozovat budovu ani její vybavení, jakkoli zasahovat do stěn nebo poškozovat podlahu, na rozlité tekutiny bez otálení upozorní organizátory, aby je mohli uklidit.

Hráči se v průběhu hry budou chovat ohleduplně i k rekvizitám a kostýmum, které jim budou svěřeny.

Hráči se v průběhu hry budou chovat ohleduplně k dalším hráčům. Tak aby jim svým chováním nenarušovali hru (např. debatou o neherních věcech apod.) Pokud budou potřebovat na chvíli opustit roli, udělají to výhradně v prostorách, které k tomu budou předem určené.

Naše hra je nekuřácká. Hráči-kuřáci se budou v tomto směru chovat ohleduplně a  budou kouřit výhradně na místě, které k tomu bude předem určené.

Hráči se účastní hry na vlastní nebezpečí a přebírají odpovědnost za své jednání.

Hráči souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů.

 

Prohlášení o respektu vůči náboženskému vyznání, pohlaví a národnosti 

Tým autorů hry si uvědomuje, že ve hrách využívá reálie náboženství a historie. Řada postav vidí věci černobílým zjednodušeným pohledem, jaký v rámci možností přiblížení k středověkému vnímání odpovídá vidění osob žijících na daném místě a době, kam nás hra přenáší. Snažíme se přiblížit myšlení a vidění světa lidí ve středověku

Jsme si vědomi genderové, názorové i náboženské nevyrovnanosti. Nevyjadřujeme tím vlastní postoje ani politické názory. Snažíme se o co největší historickou autenticitu a dramatický průběh hry.

 

Gender 

Vzhledem ke snaze o co největší historickou autenticitu naše hra nenabízí možnost cross-gender rolí (ženy hrající muže a opačně)

 

Fotky a video

Na naší hře budou pořizovány fotografie a videa. Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas s jejich použitím pro účely propagace naší hry. Svým souhlasem udělujete organizátorům neomezenou výhradní licenci k jejich užití dle platné legislativy.

Fotky budou vyvěšeny zejména na našem webu a na sociálních sítích. Označování na fotografiích bude omezeno.

Go to top