Zde najdete výstrojní podmínky pro členy spolku a hosty akcí, které pořádáme, nebo kterých se jako spolek zúčastňujeme. Akce jsou většinou datované do období 1350-1378 (není-li určeno jinak). 

Oděv

Oděv musí stylem (látky, střihy, materiál) odpovídat stavu který je osobou reprezentován (vyšší šlechtic, vladyka, rychtář, měšťan, sluha...). Musí tvořit jednotný celek, a to včetně doplňků (pokrývky hlavy, brašničky, obuv, šperky...). 

Materiál

Preferujeme přírodní a historicky doložené - (len, vlna, hedvábí, konopí, kopřiva...), směsové tkaniny jsou tolerovány. Nikoli polyester a podobné plastově vyhlížející materiály. 

 

Složení oděvu 

 • Bruchy/hace (tj. dobové spodky)
 • Oddělené nohavice, spodní vrstva (košile/spodní šat)
 • Suknice a kabátce odpovídajícího střihu, popřípadě plášť, u šlechty módní krátké kabátce (vypasované, vycpávané) apod., u žen vypasované šaty v alespoň 2 vrstvách.
 • Pokrývka hlavy dle uvážení a dle postavení (kápě, klobouky plstěné, slaměné, látkové, dámská zavití, kruselery, kapuce, šlojíře,...). Boty odpovídajícího střihu šité vnitřním švem.
 • Nikoli: punčochy, kamaše, lezoucí okraje moderního oblečení, odkrytý rozkrok apod.

Pamatujte

Není možné nosit nezakryté moderní účesy, melíry apod., nebo tetování a jiné moderní ozdoby těla (nalakované nehty, piercing...).
Všechno vybavení, které máte, musí odpovídat společenské vrstvě, kterou představujete! 

 

Šlechta, patricijové a klerici

ve spolku Doba Karlova musí splňovat tyto podmínky:

Urozený pán vystupující jako suverén

 • vlastnit adekvátní oděv, pokud chce bojovat, tak také zbroj a výzbroj (viz výstrojní podmínky níže)
 • mít alespoň tři neurozené družiníky (družiníci podřízených šlechticů se nezapočítávají)
 • znát historii svého rodu
 • vlastnit prapor a pečetidlo se svým jménem v opisu
 • pokud chce bojovat, mít alespoň dva neurozené bojující družiníky
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a štít s erbem
 • na akci si zajistit důstojné sezení (stolička, místo u stolu)
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho urození i neurození družiníci
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako pán - nepracovat, neprosit, rozkazovat

Závislý šlechtic (vladyka, man, panoš)

 • mít minimálně jednoho neurozeného družiníka (muže)
 • vybrat si pána (seniora), kterému bude sloužit drobnými pomocemi hodnými jeho stavu (oblékání, pomoc se zbrojí, obsluha u stolu)
 • vlastnit štít s erbem a pečetidlo
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a alespoň jednoho bojujícího družiníka
 • vědět něco o svém rodu - vždy by to měl být rod méně významný a bohatý než rod jeho pána
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho družiníci a chudší než jeho pán
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako závislý šlechtic - nejednat bez vůle jeho pána, věrně sloužit, plnit pánem zadané úkoly

Urozená paní, klerik či bohatý patricij

 • musí mít k sobě alespoň jednoho neurozeného družiníka a být začleněni v družině nějakého pána. V rámci rolí pak plní jeho příkazy.
 • Mohou vystupovat i jako suveréni, ale pak pro ně platí stejné požadavky jako pro pána.
 
Je na každém pánovi, manovi či dalším "privilegovaným", jak se svým lidem odvděčí za jejich služby. Nějaká forma odměny je však žádoucí.
Šlechta bez adekvátního doprovodu a nesplňující podmínky nebude vnímána jako šlechta!

 

 

 

 

 


Tábořiště

 • Nechceme žádné moderní záležitosti (mobily, pet lahve, igelity, skleněné lahve s etiketami, plasty...) na „dobovém“ prostoru!
 • Kouření není povoleno. Organizátor může určit skrytý prostor, kde bude kuřárna.
 • Brýle se prosím snažte vždy nahradit čočkami. V nutných případech (alergie na čočky apod.) budou po konzultaci s pořadatelem povoleny (jen čiré, dioptrické a ne do boje). Brýle lze také v případě nutnost nahradit imitací středověkých přibližovacích skel. 
 • Ohniště je možno budovat jen v k tomu určených, vymezených prostorách.
 • Dodržujte prosím pořádek.
 • Stany: dobového tvaru a pokud možno také dobové konstrukce. Snažte se vyvarovat nedobových věcí v interiérech. Pokud tam nějaké mít musíte, snažte se je schovat do truhlic, pytlů či čehokoliv podobného, nebo alespoň zajistěte, aby do stanu po celou dobu táboření nebylo vidět.  

Bojové odění 

 • Do boje bude vpuštěn jen ten, kdo bude mít alespoň kvalitní plechovou přilbu s vycpávkou, prošívanici a adekvátní rukavice a bude starší 18 let!
 • Bojové odění musí být bytelné, funkční, s dostatečným měkčením, neohrožující nositele či jeho okolí a odpovídající době let 1350-1378 v zemích Koruny České.
 • Odění musí být celkově sladěné, díly si musí vzájemně odpovídat a musí korespondovat se ztvárňovanou postavou.

Trup:

 • Nutným základem pro všechny je prošívanice (vycpávanice) délky nad kolena. Doporučujeme i bytelný stojáček ke krku.
 • Kroužková zbroj délky nad kolena s dlouhým nebo třičtvrtečním rukávem. Nejlépe se stojáčkem ke krku. Pro postavy z počátku 50. let možné i kroužkové komplety. Optimální jsou nýtované kroužky, zavírané jsou ale povolené též, avšak vyrobeny pouze z reznoucích drátů (žádné pozinky apod.). Zakázané jsou taktéž pouhé výplety v podpaží a lokti. Pro bojujícího šlechtice je kroužková košile nutnou součástí výstroje.
 • Plátový kabátec. Odpovídající dataci 1350-1378. Klasické ploché i s malým prsním plátem a vertikálním šorcem, zašité v kůži či plátně. Tolerovány jsou všechny typy z bitvy u Wisby a pro vysokou šlechtu rané brigantiny (Sv. Jiří z Pražského hradu). Nikoli: pozdní plátové kabátce z dob husitských válek. (corazziny z velkých plátů).
 • Jednoduchý kyrys - náprsník. Jen pro movité postavy od 70. let a v kombinaci s kroužkovou košilí. Jednodílný, sudovitého tvaru s řádným zaoblením (ne ploché). Bez šorců a bez zádového plechu. Doporučujeme nosit pod varkočem.

Přilby:

 • Urození: plechový klobouk, šlap s kroužkovým závěsem a hledím (psí nos, klappvisor, ploché hledí atd), nebo nánosníkem, případně kbelcový helm.
 • Neurození: plechový klobouk (spíše kulovitý, možno s vykrojením pro oči), lebka s kroužkovým závěsem, šlap se závěsem (hledí volitelné), místo závěsu lze použít kroužkový oboječek (s dostatečným polstrem).
 • Kvalitní batwat (vycpávka) je podmínkou! Samotná kroužková kukla s batwatem není doložena a do kontaktního boje nestačí!

Ruce:

 • Urození: kroužkové rukávy samostatné, s kovovými myškami, kombinovanou ochranou - lamelami podbíjené kůrky (předloktí) a nadloktí s myškou. Nárameníky jednoduché i složitější (od 60. let). Plátové krytí paží pro postavy od 70. let. Pod dodatečnou ochranou by měly být kroužkové rukávy!
 • Rukavice tvaru přesýpacích hodin (tzv. klepsydry), kombinované či celoplechové. Prsty šupinové, kloubové (kroužkové jsou tolerovány).
 • Neurození: poctivá prošívanice postačí. Dále kroužkové rukávy různých délek s možností kovových myšek či podbíjených kožených zbrojí. Ochrana rukou u nejobyčejnějších vojáků vycpávanými palčáky, kroužkovými rukavicemi, kombinovanými (podbíjenými) či u nejmajetnějších těžkooděnců celoplechovými rukavicemi.

Nohy:

 • Urození: kroužkové nohavice, kombinovaná ochrana nohou (podbíjené kožené) či u nejmajetnějších celoplátové nohy. Doporučujeme plné lýtko (lze řešit nasazením na kroužkovou nohavici).
 • Neurození: bez ochrany, nicméně doporučujeme alespoň prošívané/vycpávané nohavice (délka na stehno nebo 3/4). Kroužkové nohavice, podbíjené a celoplechové nohy u jízdních postav.
 


Zbraně:

Organizátor si vyhrazuje právo zakázat používání jakékoli zbraně v boji, bude-li se mu zdát příliš nebezpečná!

 • Tvarem i materiálem musí zbraně odpovídat době 14. století. Kopí a hroty bodných sudlic s kuličkou, hříbkem, nebo zaoblené (alespoň podle desetikoruny), ostatní hroty otupen
 • Střelné zbraně: kuše napínané pomocí háků nebo páky (rumpály a ocelová lučiště jsou pozdější), pouze celodřevěné luky. Rané palné zbraně pouze s tormentací a po předchozí dohodě.
 • Jediné povolené střelivo na boj je tzv. "eurošíp", s hlavicí o dostatečném průměru nepoužitého korkového špuntu!

 

 • Urození: dýka, meč (vč. dlouhých), sekera, palcát, kopí, válečná kladiva (jednoruční i obouruční).
 • Štíty tvaru trojúhelníku, velké oválné, obdélníkové, raná tarče s výřezem, pěstní štítky. Každý štít musí mít dřevěný korpus (není možné používat celoplechové štíty). Překližkové štíty jsou tolerovány, zadní strana však musí být zakrytá látkou.
 • Neurození: meč, sekera, dlouhý nůž, dýka, okované kyje, hole, dřevcové zbraně (ratiště do 3 m).
 
 
 
Nedostatky ve vybavení budou posuzovány lagermajstrem. Pokud lagermajster nebo karlovský organizátor akce zjistí pochybení, nejprve po konzultaci s příslušným pánem účastníka upozorní, aby zjednal nápravu. Při opakovaném porušení podmínek či hrubém porušování dobrých mravů bude provinilec z tábořiště spolku Doba Karlova vyhoštěn.
Pamatujte, že všechny zákazy a příkazy jsou tu proto, abychom si akci co nejvíc užili a byla co nejlepší. Jakou si jí uděláme, taková bude!

 

 

 

 

 

Go to top