Zde najdete výstrojní podmínky pro členy spolku a hosty akcí, které pořádáme, nebo kterých se jako spolek zúčastňujeme. Akce jsou většinou datované do období 1350-1378 (není-li určeno jinak). 

 

Oděv

Oděv musí stylem (látky, střihy, materiál) odpovídat stavu který je osobou reprezentován (vyšší šlechtic, vladyka, rychtář, měšťan, sluha...). Musí tvořit jednotný celek, a to včetně doplňků (pokrývky hlavy, brašničky, obuv, šperky...). 

 

Materiál

Preferujeme přírodní a historicky doložené - (len, vlna, hedvábí, konopí, kopřiva, bavlna pouze ve směsi se lnem nebo vlnou, případně surová jako vycpávka), směsové tkaniny jsou tolerovány. Nikoli polyester a podobné plastově vyhlížející materiály. 

 

Složení pánského oděvu: 

 • Bruchy/hace (tj. dobové spodky, moderní spodní prádlo nesmí být vidět!), spodní košile.
 • Oddělené nohavice, spodní vrstva (košile/spodní šat)
 • Suknice a kabátce odpovídajícího střihu, popřípadě plášť, u šlechty módní krátké kabátce (vypasované, vycpávané) apod.
 • Pokrývka hlavy dle uvážení a dle postavení (kápě, klobouky plstěné, slaměné, látkové... ) Coify (tzv. "mimino") pouze jako hygienická vrstva pod jinou pokrývku hlavy. 

Složení dámského oděvu: 

 • Bruchy/hace (tj. dobové spodky, moderní spodní prádlo nesmí být vidět!), spodní košilka.
 • Vypasované šaty dle módních trendů s dlouhým rukávem. 
 • Dobový účes nebo pokrývka hlavy (kápě, klobouky plstěné, slaměné, látkové, dámská zavití, kruselery, kapuce, šlojíře,...).

 

Obuv: 

 • Boty odpovídajícího střihu s hladkou podrážkou bez podpatku, šité vnitřním švem. Dále nejsou povoleny boty se zvednutou špičkou.

 

Pamatujte

Není možné nosit nezakryté moderní účesy, melíry apod., nebo tetování a jiné moderní ozdoby těla (nalakované nehty, piercing...).

Pokud nosíte moderní prvky oblečení (včetně spodního prádla) nesmí být vidět.

Není možné nosit moderní brýle v rámci akcí. V případě, že se bez nich neobejdete nahrazujte prosím kontaktními čočkami nebo dobovými skly.

Všechno vybavení, které máte, musí odpovídat společenské vrstvě, kterou představujete!

 

 

Šlechta, patricijové a klerici

ve spolku Doba Karlova musí splňovat tyto podmínky:

 

Urozený pán vystupující jako suverén

 • vlastnit adekvátní oděv, pokud chce bojovat, tak také zbroj a výzbroj (viz výstrojní podmínky níže)
 • mít alespoň tři neurozené družiníky (družiníci podřízených šlechticů se nezapočítávají)
 • znát historii svého rodu
 • vlastnit prapor a pečetidlo se svým jménem v opisu
 • pokud chce bojovat, mít alespoň dva neurozené bojující družiníky
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a štít s erbem
 • na akci si zajistit důstojné sezení (stolička, místo u stolu)
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho urození i neurození družiníci
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako pán - nepracovat, neprosit, rozkazovat

 

Závislý šlechtic (vladyka, man, panoš)

 • mít minimálně jednoho neurozeného družiníka (muže)
 • vybrat si pána (seniora), kterému bude sloužit drobnými pomocemi hodnými jeho stavu (oblékání, pomoc se zbrojí, obsluha u stolu)
 • vlastnit štít s erbem a pečetidlo
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a alespoň jednoho bojujícího družiníka
 • vědět něco o svém rodu - vždy by to měl být rod méně významný a bohatý než rod jeho pána
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho družiníci a chudší než jeho pán
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako závislý šlechtic - nejednat bez vůle jeho pána, věrně sloužit, plnit pánem zadané úkoly

 

Urozená paní, klerik či bohatý patricij

 • musí mít k sobě alespoň jednoho neurozeného družiníka či služebnou a být začleněni v družině nějakého pána. V rámci rolí pak plní jeho příkazy.
 • Mohou vystupovat i jako suveréni, ale pak pro ně platí stejné požadavky jako pro pána.
 
Je na každém pánovi, manovi či dalším "privilegovaným", jak se svým lidem odvděčí za jejich služby. Nějaká forma odměny je však žádoucí.
Šlechta bez adekvátního doprovodu a nesplňující podmínky nebude vnímána jako šlechta!

 

 

 

 

 


 

Tábořiště

 • Nechceme žádné moderní záležitosti (mobily, PET láhve, igelity, skleněné lahve s etiketami, plasty...) na „dobovém“ prostoru!
 • Kouření není povoleno. Organizátor může určit skrytý prostor, kde bude kuřárna.
 • Brýle se prosím snažte vždy nahradit čočkami. V nutných případech (alergie na čočky apod.) jsou povoleny imitace středověkých přibližovacích skel.
 • Ohniště je možno budovat jen v k tomu určených, vymezených prostorách.
 • Dodržujte prosím pořádek.
 • Stany: dobového tvaru a pokud možno také dobové konstrukce. Snažte se vyvarovat nedobových věcí v interiérech. Pokud tam nějaké mít musíte, snažte se je schovat do truhlic, pytlů či čehokoliv podobného, nebo alespoň zajistěte, aby do stanu po celou dobu táboření nebylo vidět.  

 

Bojové odění 

 • Do boje bude vpuštěn jen ten, kdo bude mít alespoň kvalitní plechovou přilbu s vycpávkou, prošívanici a adekvátní rukavice a bude starší 18 let!
 • Bojové odění musí být bytelné, funkční, s dostatečným měkčením, neohrožující nositele či jeho okolí a odpovídající době let 1350-1378 v zemích Koruny České.
 • Odění musí být celkově sladěné, díly si musí vzájemně odpovídat a musí korespondovat se ztvárňovanou postavou.

 

Trup:

 • Nutným základem pro všechny je prošívanice (vycpávanice) délky nad kolena. Doporučujeme i bytelný stojáček ke krku.
 • Kroužková zbroj pouze z nýtovaných kroužků nebo jejich kombinací délky nad kolena s dlouhým nebo třičtvrtečním rukávem. Nejlépe se stojáčkem ke krku nebo s kroužkovým oboječkem. Možné jsou samostatné kroužkové suknice a samostatné rukávy.  Zakázané jsou pouhé výplety v podpaží a lokti. Pro bojujícího šlechtice je kroužková košile nutnou součástí výstroje.

 • Plátový kabátec. Odpovídající dataci 1350-1378. Klasické ploché i s malým prsním plátem a horizontálním šorcem, zašité v kůži či plátně. Tolerovány jsou dobově odpovídající typy z bitvy u Wisby a pro vysokou šlechtu rané brigantiny (Sv. Jiří z Pražského hradu). Jednoduchý kyrys - náprsník. Jen pro movité postavy od 70. let a v kombinaci s kroužkovou košilí. Jednodílný, sudovitého tvaru s řádným zaoblením (ne ploché). Bez šorců a bez zádového plechu.

 

Přilby:

 • Urození: plechový klobouk, šlap s kroužkovým závěsem a hledím (psí nos, klappvisor, ploché hledí atd), nebo nánosníkem, případně kbelcový helm.
 • Neurození: plechový klobouk (spíše kulovitý, možno s vykrojením pro oči), lebka s kroužkovým závěsem, šlap se závěsem (hledí volitelné), místo závěsu lze použít kroužkový oboječek (s dostatečným polstrem).
 • Kvalitní batwat (vycpávka) je podmínkou! Samotná kroužková kukla s batwatem není doložena a do kontaktního boje nestačí!

 

Ruce:

 • Urození: kroužkové rukávy samostatné, s kovovými myškami, kombinovanou ochranou - lamelami podbíjené kůrky (předloktí) a nadloktí s myškou. Nárameníky jednoduché i složitější (od 60. let). Plátové krytí paží pro postavy od 70. let. Pod dodatečnou ochranou by měly být kroužkové rukávy!
 • Rukavice tvaru přesýpacích hodin (tzv. klepsydry), kombinované či celoplechové. Prsty šupinové, kloubové (kroužkové jsou tolerovány).
 • Neurození: poctivá prošívanice postačí. Dále kroužkové rukávy různých délek s možností kovových myšek či podbíjených kožených zbrojí. Ochrana rukou u nejobyčejnějších vojáků vycpávanými palčáky, kroužkovými rukavicemi, kombinovanými (podbíjenými) či u nejmajetnějších těžkooděnců celoplechovými rukavicemi.

 

Nohy:

 • Urození: kroužkové nohavice, kombinovaná ochrana nohou (podbíjené kožené) či u nejmajetnějších celoplátové nohy, plechové sabatony (ochrana nártu) plátové nebo šupinové. Doporučujeme plné lýtko (lze řešit nasazením na kroužkovou nohavici).

 • Neurození: bez ochrany, nebo kroužkové nohavice či různé kombinace kroužků/plechu/tvrzené kůže.

 

 

 


 

Zbraně:

Organizátor si vyhrazuje právo zakázat používání jakékoli zbraně v boji, bude-li se mu zdát příliš nebezpečná!

 • Tvarem i materiálem musí zbraně odpovídat době 14. století. Kopí a hroty bodných sudlic s kuličkou, hříbkem, nebo zaoblené (alespoň podle desetikoruny), ostatní hroty otupen
 • Střelné zbraně: kuše napínané pomocí háků nebo páky (rumpály a ocelová lučiště jsou pozdější), pouze celodřevěné luky. Rané palné zbraně pouze s tormentací a po předchozí dohodě.
 • Jediné povolené střelivo na boj je tzv. "eurošíp", s hlavicí o dostatečném průměru nepoužitého korkového špuntu!

 

 

 • Urození: dýka, meč (vč. dlouhých), sekera, palcát, kopí, válečná kladiva (jednoruční i obouruční).
 • Štíty tvaru trojúhelníku, velké oválné, obdélníkové, raná tarče s výřezem, pěstní štítky. Každý štít musí mít dřevěný korpus (není možné používat celoplechové štíty). Překližkové štíty jsou tolerovány, zadní strana však musí být zakrytá látkou.
 • Neurození: meč, sekera, dlouhý nůž, dýka, okované kyje, hole, dřevcové zbraně (ratiště do 3 m).
 
 
 
Nedostatky ve vybavení budou posuzovány lagermajstrem. Pokud lagermajster nebo karlovský organizátor akce zjistí pochybení, nejprve po konzultaci s příslušným pánem účastníka upozorní, aby zjednal nápravu. Při opakovaném porušení podmínek či hrubém porušování dobrých mravů bude provinilec z tábořiště spolku Doba Karlova vyhoštěn.
Pamatujte, že všechny zákazy a příkazy jsou tu proto, abychom si akci co nejvíc užili a byla co nejlepší. Jakou si jí uděláme, taková bude!

 

 

 

 

 

 

Výjimky a doporučení pro dětské účastníky akcí DK:

Děti se oblékají dle výše uvedených Výstrojních podmínek DK s následujícími tolerancemi:

 • Při hnusném počasí je povoleno mít svrchník a kápi z nepromokavého (zatřeného, impregnovaného) lnu, střihově odpovídající danému období

 • Při nevlídném počasí jsou povoleny pro děti do 6 let jednobarevné (černé / hnědé / šedé) holiny bez jakéhokoli potisku.

 • Při hnusném počasí je povoleno pro děti do 10 let nošení dřeváků

 • Děti do 6 let mohou nosit místo klasických obrácenek divadelní obuv capáčky v černé / hnědé / šedé barvě

 
 
 • Neřešíme moderní úvazy při šátkování, šátky na nošení pouze z přírodních materiálů a měly by být světlejších barev bez vzoru

 • Dudlík je tolerovaný jako uspávací pomůcka, pokuste se mít nějaký s nerušivými barvami a aby nebyl pokud možno vidět

 • U dětí do 6 let je povoleno nerušivé moderní spodní prádlo

 • Jsou povoleny moderní dětské plíny, je potřeba schovat pod dlouhou košilku nebo trenky ala bruchy

 • Povoleny jsou pouze dobové hračky (koníci, dřevěné mečíky atd.)

 

 

 

Go to top