Kdo jsme a co děláme?

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti – císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané „živé historie“ (Living history), jejímž cílem je ukazovat a „oživovat“ určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje bezmála sedmdesát členů z Česka a Slovenska.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby vlády Karla IV. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně mohly vypadat ve 14. století. 

 

 
 
Účastníme se veřejných i soukromých historických akcí, kde se snažíme prezentovat dobové vybavení, jako jsou například autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiku. Z toho důvodu věnujeme zvlášní pozornost „hraní rolí“ a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing). Vedle historického vojenství se věnujeme také civilním aspektům středověkého života – kratochvílím, hrám, či řemeslům.
 •  
   

  Další náplní činnosti našeho spolku je: 

  • pořádání a účast na městských slavnostech, průvodech, divadelních produkcích, rekonstrukcích bitev a jiných událostí s cílem názorně a věrohodně předvádět život v době Karla IV.

  • pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost, například seminářů a konferencí, či veřejných vzdělávacích přednášek, animací a vystoupení, směřujících k poučení veřejnosti o životě v Českých zemích v době vlády Karla IV.,

  • poskytování poradenství v oblasti středověkého vojenství a každodennosti, například pro potřeby filmového průmyslu.

  • zajišťování komparzu a rekvizit pro film a televizi, odborné poradenství.

  • účast na akcích a projektech propagujících osobnost Karla IV. a jeho dobu

  • udílení rad a pomoci pro začínající zájemce oživování daného období, zejména prostřednictvím internetového fóra.

  Přehled projektů na kterých jsme se podíleli můžete vidět zde. Výběr z našich akcí naleznete zde.

  Spolek Doba Karlova, z. s. je veden u městského soudu v Praze.

  Jak se stát členem?

  Spolek Doba Karlova, z. s. stále přijímá nové členyČlenství je zcela nezávislé na místě odkud pocházíte. Podmínkou pro vstup a účast na společných akcích je především chuť hrát si, věrohodně rekonstruovat historii, a neustále na sobě pracovat. Na první akci je vyžadováno alespoň základní vybavení ve formě dobového oděvu. S ním vám mohou pomoci členové několika našich družin, které najdete v okolí Prahy, Brna, Ostravy, Šumperka, Jihlavy, Českých Budějovic či Turnova. Stačí kontaktovat některého z nich, například na našem fóru nebo facebooku, či se ozvat přes náš kontaktní formulář

   

  Go to top