Císař Karel IV. a poselstvo vévody bavorského se opět vydá na Karlštejn.

V sobotu 11. a v neděli 12. září budou, za předpokladu stabilní epidemiologické situace, ke hradu Karlštejn opět putovat dva historické průvody. Pokud chcete vidět císaře s císařovnou, šlechtice, krásné dámy i rytíře, přijďte se na průvod podívat - ať už jen cestou, nebo na některé z mnoha zastávek či dokonce na pěším rytířském turnaji a císařském banketu na louce u jezu v Hlásné Třebani. Slavnostní setkání obou průvodů pak proběhne v neděli odpoledne, tentokrát na tzv. císařské louce nad Karlštejnem.
 
Oba průvody navazují na středověký zvyk přenášení a vystavování klenotů a ostatků a mají již i letitou novodobou tradici - Průvod císaře Karla IV. se koná již po čtrnácté, poselstvo vévody Štěpána II. Bavorského vyrazí popáté.
 
 • V roce 2016 proběhla velkolepá rekonstrukce korunovačního
  průvodu Karla IV. Chcete se dozvědět více?
   
  Průvod císaře Karla IV.

  První, císařský průvod Karla IV. se na svou cestu vydá za zvuku bubnů a s rozvinutými korouhvemi v sobotu 5. června před polednem z Radotína. Bude pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic k zámku, u kterého bude také v sobotu odpoledne a večer probíhat interaktivní výstava o životě v době Karla IV. V neděli půjde císařský průvod přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň až na tzv. císařskou louku nad hradem Karlštejn (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase, severně od Hlásné Třebaně).
   
  V průvodu budete moci spatřit císaře Karla IV. s jeho manželkou císařovnou Eliškou Pomořanskou a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Společnost jim budou dělat dvořané a zbrojnoši, ale uvidíte i kejklíře či loveckou družinu se psy a dravci. Nebudou chybět ani vozy s krásnými dvorními dámami a další doprovod dvora - například spolek bubeníků Mortem a středověká kapela Krless.
   
  Organizace tohoto průvodu se letos poprvé spolu se skupinou historického šermu Alotrium a městem Dobřichovice ujme spolek pro živou historii Doba Karlova. Cílem spolku Doba Karlova je přinést v rámci možností historicky věrohodnou rekonstrukci průvodu - účastníci budou mít na sobě repliky středověkých oděvů a i složení průvodu a dramaturgie vystupování v jednotlivých zastávkách se bude řídit historickými vzory. Diváci také budou mít možnost být svědky komentovaného středověkého banketu a pěšího turnaje rytířů při zastávce v Hlásné Třebani.


 • V roce 2020 proběhla pro veřejnost vzpomínková akce k Bitvě
  pod Vyšehradem 1420
  .
  Autor: Jana Podhorská

  Poselstvo vévody bavorského Štěpána II.

  Vévoda Štěpán II. Bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 11. září L. P. 2021 z Králova Dvora přes Beroun na Tetín, kde přenocuje. V neděli 6. června se pak přes Srbsko vydá na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho Královskému průvodu, se kterým se setká na Císařské louce v Karlštejně.

  Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

  Zbrojnoše a praporečníky ztvární skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se nově představí skupina Gard z Brna, dále pak v průvodu spatříte jezdce na koních a dobové kočáry. K průvodu se po cestě připojují další skupiny historického šermu, a dobrovolníci.

  I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém je uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily. Tento relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavován na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II.

   

  Kontakty a odkazy:

  www.pruvodkarlaiv.cz

  Průvod císaře Karla IV.:

  Organizace: Mgr. Tomáš Straka, +420 721 332 924

  PR kontakt: Mgr. Kateřina Pokorná, +420 723 851 885

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Poselstvo vévody Štěpána II.

  Organizace: Ing. Josef Kutílek, +420 777 118 892

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

 • Během neděle budete svědky turnaje pěších těžkooděnců...
   

 • ... a komentovaného banketu, který bude klání doprovázet.
   
  Program a trasa průvodu:
  Přípravy programu probíhají a podoba letošního průvodu závisí na vývoji epidemiologické situace. Program a trasa níže jsou prozatím orientační, změna programu je vyhrazena. Informace jsou aktualizovány na webových stránkách průvodů www.pruvodkarlaiv.cz a na facebookové stránce facebook.com/kralovskypruvod.
   

  Průvod císaře Karla IV. - trasa

  sobota 11. září 2021


  cca 11:00 Radotín, náměstí Sv. Petra a Pavla

  Slavnostní nástup a začátek průvodu

  14:00 - 15:00 Černošice, louka u křiž. ulic Sadová a Radotínská

  16:30 - 17:00 Černošice Mokropsy, Masopustní náměstí

  19:00 - 20:00 Dobřichovice, u zámku pod lípou

  V Dobřichovicích vystoupí také historická kapela a bude zde připravena v sobotu odpoledne a večer interaktivní výstava o životě v době Karla IV.

  neděle 12. září 2021


  9:30 Dobřichovice, Křížovnické náměstí

  10:30 - 11:00 Lety, Na Návsi

  V Letech se z průvodu oddělují z technických důvodů vozy, které pokračují přes Rovinu do Hlásné Třebaně, kde se znovu potkají se zbytkem účastníků.

  12:15 - 12:45 Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

  14:15 Zadní Třebaň, Na Návsi

  15:00 - 16:00 Hlásná Třebaň, louka u jezu

  Pěší část průvodu půjde přes most, jezdci na koních přebrodí Berounku pod jezem. Na louce se také průvod potká s vozy, které přijedou přes Rovinu.
  Proběhne komentovaný královský banket k občerstvení urozených účastníků průvodu, včetně vystoupení muzikantů a turnaje pěších rytířů.

  17:00 - 18:00 tzv. císařská louka nad Karlštejnem (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase, severně od Hlásné Třebaně)

  Slavnostní setkání s průvodem vévody Štěpána II. Slavnostní ukončení akce.

  Vozy se z průvodu oddělí před Císařskou loukou.

  Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. - trasa

  sobota 11. září 2021


  10:00 - 10:30 zámek Králův Dvůr

  11:55 - 12:30 Beroun, Husovo náměstí

  13:00 - 14:30 areál Městské knihovny Beroun a areál pivovaru Berounský medvěd

  16:00 - 17:30 Tetín

   

  neděle 12. září 2021


  10:00 - Tetín


  Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece Berounce a podél ní pak do Srbska.

  11:30 Srbsko

  16:30 tzv. císařská louka nad Karlštejnem (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase, severně od Hlásné Třebaně)

  Slavnostní setkání s průvodem vévody Štěpána II. Slavnostní ukončení akce.

   

  Go to top