Ve stínu vyšehradských stromů, nedaleko baziliky sv. Petra a Pavla, jsme si letos v předstihu připomněli významné kulaté výročí od bitvy, která pro účastníky i Vyšehrad samotný, měla před šesti sty lety neblahé důsledky. Na Pankrácké pláni se tehdy střetla vojska krále Zikmunda s Pražany a husitskými oddíly z Čech. Ačkoliv se obvykle věnujeme staršímu období, v "husitských časech" jsme představovali katolické vojsko Karlova syna Zikmunda.

 

Program

V krásném, skoro letním, počasí 19. září se Vyšehradská knížecí a královská akropole na jeden den ocitla zpět v roce 1420. Pro veřejnost pořádal tuto vzpomínkovou akci NKP Vyšehrad ve spolupráci s naším spolkem pro historické vojenství a živou historii Doba Karlova a spolky Civitas Pragensis a Ogary Pogoni zabývající se obdobím husitství. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Přímo pod stromy proti starému purkrabství jsme rozbili vojenské ležení obou znepřátelených stran s ukázkou dobového života.  Po slavnostním zahájení a výstřelu z děla na pokyn vyšehradského purkrabího  se mohli příchozí seznámit s dobovým životem v 1. polovině 15. století, navštívit stánky a přiučit se mnoha řemeslům či zhlédnout ukázku středověkého sokolnictví v režii společnosti Falconia. Po celý den byl připraven i speciální edukativní program pro děti včetně možnosti si vystřelit z luku. V dopoledních hodinách následovala módní přehlídka s odborným výkladem historičky Moniky Černé zakončená křestem její nové knihy "Móda a odívání v husitské době".
 
Modní přehlídka o vývoji módy ve 14. a 15. století
 
 
V odpoledních hodinách následoval moderovaný rozhovor o životě Zikmunda Lucemburského v podání historika z Centra medievistických studií Roberta Novotného. Ten skrze zvídavé dotazy návštěvníkům přiblížil Zikmundovu osobu i vztah k tehdejším událostem. Po opakované ukázce středověkého sokolnictví pro nově příchozí jsme mohli kolemjdoucím dále představit pěší rytířský turnaj na počest krále Zikmunda.  Sám král spolu se svým doprovodem přihlížel čestnému zápolení urozených pánů ve zbrojích v několika disciplínách. Po ozdobení vítěze věncem byl turnaj ukončen a král zase s celým doprovodem odjel. To už se ale schylovalo k dlouho očekávanému finále programu, na které jsme všichni čekali. 
Ukázka sokolnictví
Autor:  Kristýna Darien Obrdlíková
 
V ležení nechyběla ani lázeň pro znavené účastníky s pohlednou obsluhou
 
 
 
 

 

 • Ležení katolického tábora
  Autor:  Kristýna Darien Obrdlíková
 • Rozhovor s historikem Robertem Novotným o životě krále Zikmunda
 • O zvídavé návštěvníky nebyla nouze
  Autor:  Kristýna Darien Obrdlíková
   
 • Zahájení rytířského pěšího turnaje a příjezd krále Zikmunda
 • Král se svou družinou přihlíží turnaji na jeho počest
 • Herold dává znamení k boji
   
  Na turnaji byly k vidění různé zbroje a zbraně
  " data-dropmedia="true" data-host="youtube" data-load-type="content" data-max-width="none" data-video-id="KTDHx6aiLps" data-video-title="Vyšehrad 1420 - rytířský turnaj - Praha 2020" data-video-url="
  " src="https://img.youtube.com/vi/KTDHx6aiLps/0.jpg" style="max-width: 100%; min-width: 200px; display: block;" />Záznam z turnaje od jednoho z návštěvníků
   
   

   

  Živé obrazy

  Na závěr dne jsme v komentovaných "živých obrazech" zrekonstruovali průběh obléhání Vyšehradu husitskými vojsky, které na svém konci připravilo dne 1. listopadu 1420 krále Zikmunda Lucemburského o domácí spojence z řad panské moravské a uherské šlechty. Za doprovodu připravené hudby vypravěč v podání našeho předsedy Tomáše "Zdeslava" Straky převyprávěl celý příběh prostřednictvím hraných medailonků zakončených samotným střetem. Na závěr celé akce jsme uctili padlé v této bitvě před šesti sty lety  třemi salvami z děla a minutou ticha.  Celý záznam si můžete pustit v přiloženém videu.

  " data-dropmedia="true" data-host="youtube" data-load-type="content" data-max-width="none" data-video-id="2kiIi4tlsM4" data-video-title="22. září 2020" data-video-url="
  " src="https://img.youtube.com/vi/2kiIi4tlsM4/0.jpg" style="max-width: 100%; min-width: 200px; display: block;" />Záznam "Živých obrazů"
  Král Zikmund Lucemburský přijíždí na scénu v rámci "Živých obrazů"
   
   

   

 • Právě byla zpečetěna osudná úmluva
 • Urputný boj Uhrů s Pražany
 • Smrt Petra z Kravař v závěru boje
   

   

 • Závěrečné defilé I.
 • Závěrečné defilé II.
 • S akcí jsme byli spokojení všichni
   

  Věříme, že i přes nepříznivé okolnosti roku 2020 jsme se úkolu zhostili důstojně a se ctí. Akce se podle ohlasů návštěvníkům velmi líbila a my se budeme těšit na nadcházející sezónu 2021. Pokud jste se na nás přišli podívat, budeme moc rádi, když nám své dojmy napíšete.

  Děkujeme našim členům i hostům, bez kterých by tato akce neproběhla. Předně však:

  Řediteli NKP Vyšehrad Ing. arch. Petrovi Kučerovy za myšlenku uspořádat tuto vzpomínkovou akci.

  Renátě Bartončíkové, Sabině Mikulíkové, Monice Černé a Tomáši Strakovi za organizaci a provedení celé akce.

   

   

   
   
  Go to top