V posledním díle našeho návodu pro začátečníky se pokusíme shrnout jaké je nejdůležitější základní vybavení a ukázat, kolik času a prostředků je zhruba nutné vynaložit, pokud chcete brát re-enactment středověku vážně.

Autor: Tomáš Zdeslav Straka

Editoři: Michal Kacl, Michaela Gaea Čolakovová

Jaké je základní “povinné vybavení”?
 
Mezi základní vybavení patří alespoň dvouvrstvý civilní oděv - spodky (neboli bruchy), nohavice, suknice nebo spodní šaty, kabátec nebo svrchní šaty, kápě (u žen zavití) nebo jiná pokrývka hlavy. Dále jsou nutné dobové boty a opasek. Podobně by měla být vybavena nástroji na jídlo každá postava alespoň jednou miskou, lžící a pohárem na pití. Hodí se také jídelní nožík. Na uložení tohoto vybavení přijde vhod jednoduchá torna přes rameno. Takto vybavení se již můžete zúčastnit nějaké naší akce ve službě u některého z urozených pánů či dam.
 
 • Postupně se vám bude výbava rozrůstat.
  Autor: Kateřina Pokorná
   
 • Z množství nových pojmů můžete být na začátku zmateni
   
   
   

  Co to stojí?
  Příklady postav

  Abychom vám výběr postavy pokud možno co nejvíce ulehčili, přidáváme tabulku, kde naleznete přehled přibližné náročnosti na čas, finance a počty lidí v družině. Sami se pak můžete rozhodnout, podle toho jaké jsou vaše možnosti, koho chcete představovat. Tučně jsou uvedené věci, které považujeme v rámci našich výstrojních podmínek za povinné. Pamatujte ale, že tabulky jsou velmi obecné a slouží jen pro základní přehled.

  Námi představované postavy si můžete prohlédnout v našem přehledu družin.

  Pán
  urozený pán, také senior (pro jeho leníky), slangově velmož, suverén, či samostatně vystupující urozená dáma (např. vdova), urozená paní, obecně vyšší šlechta či nejvyšší duchovenstvo (biskupové, opati, arcibiskupové)

   
  Příklad postavy Samostatně vystupující páni či dámy z bohatých nebo středně bohatých rodů, například pán Petr ze Šternberka, nebo páni významní svými úřady, například křivoklátský purkrabí, nebo komtur řádu Německých rytířů
  Příklad vybavení Civilní oděv odpovídající látkami a provedením vysokému postavení (hedvábí, brokát, luxusní vlna, přesně padnoucí střih podle aktuální módy). Zdobené doplňky (obuv, opasky, taška, šperky, nůž, plášť….)
  Stan odpovídající postavení (lze se v něm postavit), pečetidlo, prapor s rodovými znaky, nádobí ze skla, stříbra, cínu, kovová lžíce, sedátko (křeslo, faldistorium)
  Příklad bojového vybavení Kroužková košile, plátová zbroj s jednoduchým kyrysem nebo plátovým kabátcem, přilbice s hledím, dýka, meč, štít, kopí/bojové kladivo/palcát, vše v odpovídající vysoké kvalitě a s případným zdobením
  Přiměřený počet družiníků 3 - 5 vlastních služebníků + družiny jemu podřízených manů (vladyků). Pokud bojuje, minimálně 2 vlastní bojující družiníci.
  Hraní role Vystupuje zcela samostatně, za svého nadřízeného považuje jen krále. Nepracuje, neprosí, udílí rozkazy a pokyny svým služebníkům a podřízeným. Zná historii a význam svého rodu.
  Odhad potřebného času a financí

  3 - 5 let

  nadprůměrné finance
  (začíná kolem cca 100 000 Kč, s bojovou výbavou se snadno můžete dostat na dvojnásobek)
   

  Vladyka
  dobově také panoš, man, někdy nepřesně zeman nebo rytíř, obecně nižší/závislá šlechta
   
  Příklad postavy Urození v podřízeném postavení k některému z pánů. Například vladyka Vilém z Mladotic, panoš (tj. leník) Oldřicha z Rožmberka, řádový rytíř, nebo manželky, sestry, schovanky apod. jiných urozených.
  Příklad vybavení Civilní oděv odpovídající látkami a provedením urozenému postavení (hedvábí, luxusní vlna, padnoucí střih). Zdobené doplňky (obuv, opasky, taška, šperky, nůž, plášť….)
  Stan, pečetidloprapor s rodovými znaky, nádobí z cínu, dřeva, lžíce, sedátko (křeslo, faldistorium, stolička)
  Příklad bojového vybavení Starší a méně zdobená zbroj. Více podbíjených prvků, než plátových, kroužková košile, plátový kabátec, přilbice: šlap s hledím nebo bez nebo železný klobouk s kroužkovým závěsem nebo límečkem, dýka meč, štít, kopí/bojové kladivo/palcát
  Přiměřený počet družiníků - 5 vlastních služebníků. Pokud bojuje, minimálně 1 vlastní bojující družiník
  Hraní role Vystupuje v podřízeném postavení ke svému lennímu pánovi (vyššímu šlechtici), ale ve zřetelně nadřízeném postavení vůči svým služebníkům. Obecně nepracuje, ale může čestně posloužit svému pánovi (obsluha u stolu, oblékání do zbroje apod.)
  Odhad potřebného času a financí

  do 3 let

  mírně nadprůměrné finance
  (začíná kolem cca 80 000 Kč)
   

   

  Dobře situovaný neurozený služebník
   
  Příklad postavy purkrabí šlechtického hradu, lovčí, rychtář, měšťan, nápravník, mistr řemeslník, střelec z kuše, řádový halb-bruder, kněz apod.
  Příklad vybavení Civilní oděv odpovídající látkami a provedením danému postavení (len, kvalitní vlna, padnoucí střih). Doplňky (obuv, opasky, taška, nůž, plášť….)
  Stan, nádobí z cínu, dřeva, keramiky, cínová nebo dřevěná lžíce
  Příklad bojového vybavení Podbíjená zbroj, kroužková košile, plátový kabátec, přilbice spíše bez hledí (šlap, železný klobouk) s kroužkovým závěsem nebo límečkem, dýka, meč, štít, kopí, palcát, kuše, sudlice, dlouhý nůž
  Přiměřený počet družiníků Působí v družině některého pána nebo vladyky. Může mít ale i vlastního služebníka (pacholka).
  Hraní role Vystupuje v podřízeném postavení ke svému pánovi. Plní jím zadané úkoly.
  Odhad potřebného času a financí

  do 3 let

  průměrné finance
  (začíná kolem cca 30 000 Kč)
   

   

  Neurozený služebník
  dobově pacholek
   
  Příklad postavy šafář, kuchtík, biřic, hlásný, podkoní, tovaryš, děvečka...
  Příklad vybavení Civilní oděv odpovídající látkami a provedením danému postavení (len, vlna, konopí, kopřiva...). Doplňky (obuv, opasek), nádobí z dřeva, keramiky, dřevěná lžíce
  Příklad bojového vybavení Kroužková košile nebo jen vycpávaná zbroj, přilbice bez hledí (lebka, šlap, železný klobouk), štít, kopí, sudlice, dlouhý nůž
  Přiměřený počet družiníků Působí v družině některého pána nebo vladyky. Může také v rámci družiny sloužit některému lépe postavenému neurozenému.
  Hraní role Vystupuje v podřízeném postavení ke svému pánovi. Plní jím zadané úkoly.
  Odhad potřebného času a financí

  do 1 roku

  podprůměrné finance
  (začíná kolem cca 10 000 Kč)
   

 • Cesta je to dlouhá a záleží na vás samotných, jakým tempem půjdete
   
 • Odměnou za vytrvalost vám bude unikátní koníček s neopakovatelnými zážitky
   

  Zkratky v re-enacmentu

  • LH - Living history, tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.
  • KM - Tzv. “koukatelné minimum” - výbava, které je kompletní a víceméně odpovídající určitému období, byť zdaleka ne přesně. Lze si jí představit třeba jako výpravu nadprůměrného historického filmu.
  • “čtrnáctka” - Čtrnácté století
  • SHŠ - Skupina historického šermu
  • HMB - Historical Medieval Battle - plně kontaktní způsob boje ve středověkých zbrojích
  • HEMA - Historical European Martial Arts - evropská historická bojová umění (šerm mečem, rapírem, dýkou, středověký zápas apod.)
  • RS - Raný středověk (cca 6. - 11. století)
  • VS - Vrcholný středověk (cca 11. - 14. století)
  • PS - Pozdní středověk (cca 14. - 16. století)

  ZPĚT

   

  Go to top