Čestný rytíř? Ševcovský mistr? Nezbedná lazebnice? Rváčský podkoní? Marnivá dáma? Potrhlý mnich, co si rád přihne?


Ve druhé části návodu pro začátečníky si povíme něco o tom, jak si vytvořit historickou postavu, jak jí “vdechnout život”, na co nezapomenout, co zvážit a proč je to vlastně všechno tak důležité.


Autor: Tomáš Zdeslav Straka

Editor: Michal Kacl


Jak si vytvořit postavu

Pokud vás re-enactment zlákal, první věc, nad kterou je potřeba se zamyslet je jaké období historie a jakou postavu vlastně chcete (a můžete) ztvárňovat. Je důležité tomu věnovat dostatek času a přemýšlení. Může se vám totiž stát, že budete mířit příliš vysoko a zjistíte, že na poctivé ztvárnění vysněného bohatého šlechtice vlastně vůbec nemáte dost prostředků. Nebo vám naopak skromně vybraná postava začne být brzy “těsná” a nebudete pro ni moci zodpovědně použít nějaké vybavení, které byste chtěli. Navíc, pokud se s vámi ostatní sžijí, jako s určitou postavou, je poměrně komplikované ji později měnit. I když i to jde a sociální vzestup (i sestup) nebyl vyloučen ani ve středověku. V úvahu je třeba brát vaše vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti. Jsou to zdánlivě jednoduché zásady, ale řídit se jimi už tak jednoduché není. Nejčastější skutečnou příčinou jejich porušování je neochota zbavit se věcí, které již jsou hotové, nakoupené a člověk si k nim vytvořil osobní vztah. Vždy proto mějte na paměti, že vytvořit oděv, nebo cokoliv dalšího, stojí práci a peníze a tyto peníze a práce jsou stejné, ať tvoříme správně, a nebo nesmyslně. 

 


 • Družina na lovu
   

  Snažte se tedy vše hned od začátku dělat tak, abyste později nemuseli svoje věci “okecávat” a vymýšlet si fantaskní historky o tom jak jste zdědili meč po prapradědečkovi, nebo nakoupili supermoderní zbroj od předka Leonarda Da Vinciho. Na druhou stranu, rozhodně není nutné strávit 10 let studiem odborných knih, než se vůbec pustíte do kompletace základního vybavení, zkušenější kolegové vám rádi poradí. Je ale potřeba se nejprve poučit - Skutečně mě láká tohle období? Nepředstavuju si ho náhodou úplně špatně? Skutečně chci a mám na to ztvárnit tuhle postavu? Vezte, že je dobré se nad tím opravdu poctivě zamyslet a věnovat tomu nějaký čas. A nebojte, ani potom se nevyhnete předělávání vybavení i názorů, a než budete mít vaši postavu skutečně "plně funkční", bude to nějakou chvíli trvat. Základem poctivého přístupu je každopádně zásada být připraven na to, že budu dělat chyby. A pokud je mým cílem věrohodnost, musím se smířit s tím, že čas od času může být nutné něco v mém přístupu nebo vybavení obměnit.

  Důležité je si v první řadě zvolit sociální postavení a dobu, kterou se hodláte zabývat. Pokud dokážete dát dohromady postavu urozeného pána či paní s celou družinou, můžete třeba rovnou rozšířit počet družin našeho spolku. Pokud si vyberete neurozenou postavu a budete se k nám chtít přidat, bude nutné se začlenit do některé z již existujících družin. Většina z nich ráda a ochotně přijímá nové členy, stačí zkontaktovat některého z našich členů z mapy uvedené na konci našeho seriálu.

   


 • Postava mnicha řádu Dominikánů
  Autor: The Chamber


 • Dáma na procházce se svými služebnicemi Autor: Geren Tarasqeuese

   

  Jaké si zvolit sociální postavení?
  Aneb “chci být rytíř”! Opravdu?
   

  Náš spolek se snaží o rekonstrukci šlechtických družin. Až na naprosté výjimky tedy nepředvádíme královský dvůr, ale nenajdete mezi námi ani žádné nuzáky. Většina postav, které ztvárňujeme jsou neurození lidé, služebníci, řemeslníci, řekněme střední společenská vrstva. Zdaleka ne každý si může dovolit ztvárňovat roli vysoce postaveného člověka. Když to totiž chcete dělat poctivě, musíte být připraveni obětovat spoustu času i peněz.

  Například ztvárnění bohatého šlechtice se vším všudy, má-li být věrohodné, je investice srovnatelná s koupí nového auta. Také je potřeba vzít v úvahu, že na kvalitní výrobky od renomovaných výrobců můžou být dlouhé čekací lhůty, takže ani naditá peněženka rozhodně neznamená, že máte hned vyhráno. A není to zdaleka jenom o tom nakoupit si vybavení za desetitisíce. Také musíte být schopni vaší postavu alespoň rámcově věrohodně ztvárnit. Ve středověku, stejně jako dnes, platilo, že šlechtice nedělají drahé šaty, ale především dobré způsoby. Většina našich šlechticů se například učí dovednosti, které by ve skutečnosti měla jimi vybraná postava urozeného člověka ve středověku - učí se jezdit na koni, šermovat, střílet z luku, tančit, hrát šachy a tak dále. Jiní se zase podle charakteru jejich postav učí středověká řemesla, psaní brkem, modlitby, hru na dobové nástroje a podobně. 

   

 • Pravidelně se účastníme největší středověké bitvy u nás
  - Festivalu historie Libušín
   

  Většinou je dobrou cestou vybrat si postavu, která plus minus sedí vašemu k skutečnému charakteru či povolání. Ulehčíte si tím život. Představovat někoho, kdo má úplně jiné chování a žebříček hodnot, než vy sami, je jistě možné, ale velmi náročné. Pokud jste ve skutečnosti veselá kopa, člověk, co se rád nají a napije, není možná dobrý nápad zkoušet představovat asketického mnicha. Pokud budete dobří a snaživí, lidi vám to třeba na nějakou chvíli uvěří. Ale ruku na srdce, zvládnete to celý víkend? Aniž by se z vaší postavy nestala parodie na sebe samu? Navíc, pokud chcete ztvárňovat vyšší společenskou třídu, je nezbytné si uvědomit, že běžnou součástí je nutnost vlastního služebného a patřičně vybaveného personálu. Šlechtice totiž nedělá jen krásné oblečení, ale také jeho chování a především chování lidí, kteří se pohybují kolem něj. A jedna z nejtrapnějších věcí, které mohou nastat, je šlechtic bez doprovodu.

  Často diskutovanou možností je vybrat si některou skutečnou historickou postavu. To je lákavé, protože budete mít předobraz nějakého skutečně žijícího předka. Má to ale svá úskalí. Zaprvé, více informací se nám dochovalo jen v případě opravdu významných a tedy často i velmi bohatých osob (šlechtici, zemští úředníci, duchovní). Zadruhé, taková volba klade nároky na to nastudovat pokud možno všechny dostupné materiály o této osobě a podřídit se jim. Často je lepší volbou vybrat si postavu o které se nám dochovalo jen minimum informací, například jméno a povolání, nebo si vytvořit postavu fiktivní, ale založenou na věrohodném historickém vzoru. S tím vám může pomoci někdo ze zkušenějších kolegů a rozhodně tomu neublíží, když si pro inspiraci pročtete něco z doporučené literatury

  Dalším krokem pak bude této postavě vybrat jméno. Výběru jména věnujte pozornost, protože tak si vás už ostatní zapamatují. Jménem vdechnete vaší postavě život. Inspirovat se můžete třeba zde. Dobré je zamyslet se i nad charakterem vaší postavy. Je to rváč a bouřlivák? Je to mladá dívka, která miluje hudbu a poezii? Je to ctihodný vzdělaný mnich? Charakter postavy vám kromě jiného také bude určovat, jaké budete potřebovat vybavení a doplňky a jestli dává smysl si třeba pořídit oblečení spíše konzervativní, nebo spíše módní a nápadné.

 • Rytíři řádu Panny Marie Jeruzalémské, také známí jako
  Řád německých rytířů
  Autor: Lucia Kuklišová
   

  Jaké si vybrat období?

  Zdálo by se to jako zbytečná otázka. Jsme přece na webu spolku Doba Karlova, takže je jasné, že půjde o tohle historické období. Je nicméně dobré zmínit, že úzká specializace na konkrétní období vlády panovníka je pro rekonstrukci středověku poměrně novinka. Spousta lidí vám bude ještě i dnes schopná tvrdit, že ve středověku se věci moc neměnily a nebo nanejvýš rozlišovat období “raného středověku” a “gotiku”. Je to úplný nesmysl, i ve středověku se spousta věcí vyvíjela poměrně rychle. Ve 14. století jsme dnes schopni rozlišit jednotlivé specifické módní vlny přicházející v intervalu přibližně každých 10 let. Nehledě na překotný vývoj zbraní, zbrojí, nástrojů nebo třeba umění. Proto jsme zakotvili naší činnost mezi roky 1350 a 1378 (smrt Karla IV.). S nástupem Václava IV. na trůn totiž postupně přišla poměrně výrazně odlišná móda, měnil se vzhled lidí, vojáků, i společnost obecně.

  Nicméně i v rámci období Karlovy vlády existují rozpoznatelné rozdíly. Šaty, zbroje a vybavení z roku 1350 vypadaly trochu jinak, než z roku 1378. Přinejmenším zhruba platí to, že co bylo v roce 1350 žhavou novinkou u nejbohatších šlechticů, bylo na konci Karlovy vlády poměrně dostupné a všeobecně rozšířené a naopak přišly novinky jiné. Proto si některé naše družiny určují individuálně přesnější dataci, například 50., 60., nebo 70. léta 14. století. 


   

  Budu chtít bojovat?

  Další důležité rozdělení je na postavy bojové a nebojové. Jak už název napovídá, bojové postavy jsou ty, které mají co dočinění s bojem - jsou to páni v plné zbroji, “rytíři”, střelci z kuše, lehkooděnci s kopími a podobně. Bojové postavy si vybírají lidé, které zajímají rekonstrukce bitev, turnaje, bojové hry, dobové bojové umění a tak dále. Ztvárňovat takovou postavu bývá obvykle finančně i časově náročnější, než ztvárňovat postavu nebojovou. Také je nutné zmínit, že je to pole, které bylo ve středověku (až na několik extrémních příkladů) výhradně doménou mužů. To neznamená, že bychom ženy a dívky nějak diskriminovali, ale všichni vojáci musí přinejmenším navenek vypadat jako muži. Ženy, které ztvárňují vojáky musí mít vytvořené mužské alter ego a nosit mužské oblečení. Samozřejmě, i bojové postavy musí mít odpovídající civilní oděv.

   

   

 • Většina středověkých vojáků nebyli rytíři v lesklých zbrojích a tak to není ani u nás
  Autor: Lucia Kuklišová
   
   

  Nebojové postavy jsou naopak přístupné úplně všem a skýtají mnoho prostoru pro realizaci. Jejich ztvárňování bývá časově i finančně méně náročné. Nebojové postavy dělají lidé, které zajímá rekonstrukce civilního života, chtějí si hrát na středověk a přitom nejsou blázni do válek. Jsou to například různí řemeslníci, umělci, služebnice urozených dam, duchovní, lazebnice, hudebníci, a tak dále.

   

 • Nezapomínáme ani na dobovou kuchyni. Kuchaři a kuchařky patří k nejoblíbenějším postavám, hlavně u jejich strávníků
   
 • Pro některé z nás představuje napodobování středověkého boje jednu z nejdůležitějších činností v rámci našeho koníčku
   

  Sečteno a podtrženo:
  Už si myslíte, že víte, co chcete? A stále vás láká hraní si na historii ve verzi “pro náročné”? V posledním díle si povíme něco o tom jaké pořídit základní vybavení a kolik vlastně zhruba celá tahle legrace stojí :)

   

  Go to top