Vzdělávací program “Živá historie do škol" si klade za cíl probudit u dětí a mládeže zájem o historické období vlády Karla IV., seznámit je hlouběji s tímto panovníkem evropského formátu a s životem ve středověku. Program se skládá z filmu "Kronika života Karla IV" a ze čtyř tématických stanovišť, kde se žáci prostřednictvím informačních tabulí a pracovních listů seznámí s osobou Karla IV. a na vlastní kůži vyzkouší život lidí ve 14.století. Naučí se například, jak se v Karlově době lidé oblékali, jak se tkalo, jak se psalo husím brkem, jak se cvičili rytíři nebo jak se pletla kroužková košile. Vrcholem je pak rekonstrukce korunovace Karla IV. českým králem, které se zhostí samy děti. Na každém stanovišti děti získají za odměnu nálepku, kterou si nalepí do pracovního listu a doplní tak životní příběh Karla IV.

 

Reportáž České televize o průběhu akce najdete zde.

 

Vzdělávací program "Živé historie do škol" by nevznikl bez finanční podpory mecenáše, kterým je česká firma W.A.G. payment solutions, a.s.; Děkujeme!

Děkujeme také za poskytnutí filmu "Kronika života Karla IV", který vznikl jako součást interaktivního průvodce Prahou Prague Chronicles.  

Zastřešující organizací, která nám pomohla najít sponzora a nabídla náš program školám je spolek Otec vlasti Karel IV., z. s.

 

Živá historie může navštívit i Vaši školu Objednávací formulář 

 

Fotogalerie z průběhu akce

Autorem fotografií je Honza Keokotah. Děkujeme!

 

 

 

 

Go to top