Chronicles: Prague

V den výročí úmrtí Karla IV., 29. listopadu 2013, vyšel interaktivní videoprůvodce Prahou – Chronicles: Prague, jehož příběh se zaměřuje právě na život slavného vladaře. Na vytváření této mobilní a tabletové aplikace se podstatnou měrou podíleli členové projektu Doba Karlova a to modelováním středověké Prahy, prací na scénáři, i dodáním kostýmů a komparzu. Stránky průvodce včetně odkazu ke stažení můžete najít zde. 


Stráž na Hradě pražském
V rámci publikace vydávané Ministerstvem obrany ČR v roce 2013, Stráž na Hradě pražském, která mapuje historii ochránců pražského Hradu od počátků českého státu až do současnosti, jsme ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem ztvárnili hradní stráž z doby Karla IV. Dle našich představ by se mělo jednat o velitele císařovy jízdní gardy a o příslušníka královské palácové stráže. Fotografie pořídil pan Radko Janata.


Královský průvod Karla IV. z Prahy na Karlštejn

V roce 2010 jsme se podíleli na historickém průvodu přenášejícím kopie říšských korunovačních klenotů z katedrály svatého Víta na hrad Karlštejn. Přispěli jsme účastí na průvodu, šermířským vystoupením, i stráží vzácných klenotů v srdci karlštejnského hradu – v kapli svatého Kříže.


Císařský den v Kadani

V letech 2009 – 2012 jsme se účastnili velkolepých slavností města Kadaně, které jsou každoročně pořádány jako vzpomínka na císaře Karla IV., který město Kadaň poctil návštěvou v roce 1367. V rámci akce jsme vystoupili jako osobní garda panovníka a jeho manželky – Alžběty Pomořanské.


Cestování ve středověku aneb Příručka středověkého poutníka  

V roce 2014 jsme tvořili sérii fotografií pro projekt "Po cestách a hradech doby Karla IV.", který společně realizovaly o.p.s. Posázaví, Pomalší a Rakovnicko. Výsledkem byla výstava v Týnci nad Sázavou a brožurka "Cestování ve středověku aneb Příručka středověkého poutníka", kterou si můžete koupit na českých hradech a nebo prolistovat online zde. Knížečka vám prozradí, jaké záludnosti museli středověcí cestovatelé a poutníci na svých cestách překonávat, jaké nástrahy na ně čekaly, kde hledali útočiště i jak se oblékali. Autory fotografií jsou Jaroslav Pelíšek a David Kočí, kterým děkujeme za příjemnou a přínosnou spolupráci.


Hrad Lipnice : Stížný list - 600.let od upálení Jana Husa

Vernisáž výstavy "Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa" v rámci 600. výročí od upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Součástí vernisáže byl “živý obraz” diplomatického jednání a následného psaní stížného listu pány a vladyky, kteří k tomu byli svolání na Lipnici.


Šumavské Kašperské Hory

V roce 2015 jsme se velkou měrou podíleli na slavnostech “Šumavské Kašperské Hory”. Tématem byla návštěva krále Jana Lucemburského a spolek Doba Karlova dodal 25 účastníků, kteří tvořili slavnostní průvod a družinu krále, oživovali vlastní dobové ležení, uspořádali turnaj v nádherných kulisách podhůři Šumavy a zajistili ukázku práce dobových řemeslníků.

 


Svatováclavské slavnosti na Budči u Zákolan

V letech 2014 a 2015 představil spolek Regii Caroli regis ve spolupráci s Doba Karlova z. s. “Živé obrazy ze svatováclavské legendy”. Rekonstrukce divadla z 2. poloviny 14.st proběhla v rámci  Svatováclavských slavností na někdejším přemyslovském hradišti Budeč.


 

Go to top