Akce jsou datované do let 1350-1378 (nebude-li určeno jinak). 

Oděv

Oděv musí stylem (látky, střihy, materiál) odpovídat stavu který je osobou reprezentován (vyšší šlechtic, vladyka, rychtář, měšťan, sluha...), včetně doplňků (pokrývky hlavy, tašvice, obuv, šperky...). 

Materiál: Preferujeme přírodní a dobové - (len, vlna, hedvábí, konopí, kopřiva...), směsové tkaniny jsou tolerovány. Nikoli: polyester a podobné plastově vyhlížející materiály 

Složení: bruchy (tj. dobové spodky), oddělené nohavice, spodní vrstva (košile, spodní šaty u žen), suknice odpovídajícího střihu, popřípadě plášť, u šlechty módní krátké kabátce (vypasované, vycpávané) apod. Pokrývka hlavy dle uvážení a dle postavení (kápě, klobouky plstěné, slaměné, látkové, dámská zavití, kruselery, kapuce, šlojíře,...). Boty odpovídajícího střihu šité vnitřním švem.

Nikoli: punčochy, kamaše, spojené nohavice, lezoucí okraje moderního oblečení, odkrytý rozkrok apod.

Pamatujte: Všechno vybavení, které máte, musí odpovídat společenské vrstvě, kterou představujete! 

 

Šlechta, patricijové a klerici:

Urozený pán vystupující jako suverén u projektu Doba Karlova musí splňovat tyto podmínky:

 • vlastnit adekvátní oděv a pokud chce bojovat také zbroj a zbraně (viz výstrojní podmínky níže)
 • mít alespoň (minimálně) tři neurozené družiníky (duchovní, šlechtici či družiníci mana se nezapočítávají)
 • vědět něco o svém rodu
 • vlastnit prapor a pečetidlo se svým jménem v opisu
 • pokud chce bojovat, mít alespoň dva neurozené bojující družiníky
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a štít s erbem
 • na akci si zajistit důstojné sezení (stolička, místo u stolu)
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho urození i neurození družiníci
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako pán - nepracovat, neprosit, rozkazovat
 • Závislý šlechtic (man, panoš) musí splňovat tyto podmínky:
 • mít alespoň (minimálně) dva neurozené družiníky
 • vybrat si pána (seniora), kterému bude sloužit drobnými pomocemi hodnými jeho stavu (oblékání, pomoc se zbrojí, obsluha u stolu)
 • vlastnit štít s erbem a pečetidlo
 • pokud chce bojovat, mít kroužkovou košili a alespoň jednoho bojujícího družiníka
 • vědět něco o svém rodu - vždy by to měl být rod méně významný a bohatý než rod jeho pána
 • v bojovém i v civilním odění vypadat bohatší než jeho družiníci a chudší než jeho pán
 • pokud je vyhlášeno hraní rolí chovat se jako závislý šlechtic - nejednat bez vůle jeho pána, věrně sloužit, plnit pánem zadané úkoly
 • Urozená paní, klerik či bohatý patricij musí mít k sobě alespoň jednoho neurozeného družiníka a být začleněni v družině nějakého pána. V rámci rolí pak plní jeho příkazy. Mohou vystupovat i jako suveréni, ale pak po ně platí stejné požadavky jako pro pána.
 • Je na každém pánovi, manovi či dalším "privilegovaným" jak se svým lidem odvděčí za jejich služby. Nějaká forma odměny je však žádoucí.
 • Šlechta bez adekvátního doprovodu a nesplňující podmínky nebude vnímána jako šlechta!

 

Tábořiště

Kouření: naprostá prohibice - bude určený skrytý prostor, kde bude kuřárna.

Brýle: se prosím snažte nahradit čočkami, v akutních případech (alergie na čočky apod.) budou po konzultaci s pořadatelem povoleny (jen čiré, dioptrické a ne do boje).

 

Nechceme žádné moderní záležitosti (mobily, pet lahve, igelity, skleněné lahve s etiketami, plasty...) na „dobovém“ prostoru!

Ohniště je možno budovat jen ve vymezených prostorách.

Dodržujte prosím pořádek.

Stany: dobového tvaru a pokud možno také dobové konstrukce. Snažte se vyvarovat nedobových věcí v interiérech. Pokud tam nějaké mít musíte, snažte se je schovat do truhlic, pytlů či čehokoliv podobného, nebo alespoň zajistěte, aby do stanu po celou dobu táboření nebylo vidět. 

Nebudou tolerovány nezakryté moderní účesy, melíry apod., tetování a ozdoby těla (nalakované nehty, piercing...)

 

Bojové odění 

Musí být bytelné, funkční, s dostatečným měkčením, neohrožující nositele či jeho okolí a odpovídající době let 1350-1378 v zemích Koruny České.

Do boje bude vpuštěn jen ten, kdo bude mít alespoň kvalitní plechovou přilbu s batwatem, prošívanici a adekvátní rukavice a bude starší 18 let!

Odění musí být celkově sladěné, díly si musí vzájemně odpovídat a musí korespondovat se ztvárňovanou postavou.

 

Tělo

Prošívanice (vycpávanice). Nutný základ délky nad kolena. Doporučujeme i bytelný stojáček ke krku.

Kroužková zbroj délky nad kolena s dlouhým nebo třičtvrtečním rukávem. Nejlépe se stojáčkem ke krku. Pro postavy z počátku 50. let možné i kroužkové komplety. Optimální jsou nýtované kroužky, zavírané jsou ale povolené též. Musí být vyrobeny pouze z reznoucích drátů (žádné pozinky apod.). Zakázané jsou taktéž pouhé výplety v podpaží a lokti. Pro bojujícího šlechtice je kroužková košile nutnou součástí výstroje.

 

Plátový kabátec. Odpovídající dataci 1350-1378. Klasické ploché i s malým prsním plátem a vertikálním šorcem, zašité v kůži či plátně. Tolerovány jsou všechny typy z bitvy u Wisby a pro vysokou šlechtu rané brigantiny (Sv. Jiří z Pražského hradu). Nikoli: kabátce z dob Václava IV. (corazziny z velkých plátů).

 

Jednoduchý kyrys - náprsník. Jen pro movité postavy od 70. let a v kombinaci s kroužkovou košilí. Jednodílný, sudovitého tvaru s řádným zaoblením (ne ploché). Bez šorců a bez zádového plechu. Doporučujeme nosit pod varkočem.

 

Přilby a helmy:

Urození: klobouk, lebka se závěsem, šlap se závěsem a hledím, případně kbelc.

 

Neurození: klobouk (kulovitý, možný s vykrojením pro oči), lebka se závěsem, šlap se závěsem (hledí volitelné), místo závěsu lze použít kroužkový oboječek (s dostatečným polstrem).

 

Kvalitní batwat (vycpávka) je podmínkou! Samotná kroužková kukla s batwatem není doložena a do kontaktního boje nestačí!

 

Ruce:

Urození: kroužkové rukávy samostatné, s kovovými myškami, kombinovanou ochranou- lamelami podbíjené kůrky (předloktí) a nadloktí s myškou. Nárameníky jednoduché i složitější (od 60. let). Plátové krytí paží pro postavy od 70. let. Pod dodatečnou ochranou by měly být kroužkové rukávy!

Rukavice tvaru přesýpacích hodin (tzv. klepsydry), kombinované či celoplechové. Prsty šupinové, kloubové (kroužkové tolerovány).

 

Neurození: poctivá prošívanice postačí. Dále kroužkové rukávy různých délek s možností kovových myšek či podbíjených kožených zbrojí. Ochrana rukou vycpávanými palčáky, kroužkovými rukavicemi, kombinovanými (podbíjenými) či u nejmajetnějších těžkooděnců celoplechovými rukavicemi.

Nohy:

Urození: kroužkové nohavice, kombinovaná ochrana nohou (podbíjené kožené) či u nejmajetnějších celoplátové nohy. Doporučujeme plné lýtko (lze řešit nasazením na kroužkovou nohavici).

 

Neurození: bez ochrany, nicméně doporučujeme alespoň prošívané/vycpávané nohavice (délka na stehno nebo 3/4). Kroužkové nohavice, podbíjené a celoplechové nohy u jízdních postav.

 

Zbraně 

Karlovský organizátor si vyhrazuje právo zakázat používání určité zbraně v boji, bude-li se mu zdát příliš nebezpečná!

 

Tvarem i materiálem musí zbraně odpovídat době 14. století. Kopí a hroty bodných sudlic s kuličkou, hříbkem, nebo zaoblené (alespoň podle desetikoruny), ostatní hroty otupené, kuše napínané pomocí háků (rumpály a ocelová lučiště jsou zakázané), luky. Rané palné zbraně pouze s tormentací a po předchozí dohodě.

 

Jediné povolené střelivo na boj je tzv. "eurošíp"!

 

Urození: dýka, meč (vč. dlouhých), sekera, palcát, kopí, válečná kladiva (jednoruční i obouruční).

Štíty tvaru trojúhelníku, raná tarče s výřezem, pěstní štítky... Štíty zhotovené pouze ze dřeva. Překližkové jsou tolerovány, zadní strana však musí být naklížena látkou (zakrytá).

 

Neurození: meč, mečový tesák, sekera, dlouhý nůž, dýka, okované kyje, hole, dřevcové zbraně (ratiště do 3 m).

Štíty pouze bez znaku: trojúhelnikovité, velké oválné, obdélníkové, puklíře...

 

Nedostatky ve vybavení budou posuzovány lagermajstrem. Pokud lagermajster nebo karlovský organizátor akce zjistí pochybení, nejprve po konzultaci s příslušným pánem účastníka upozorní, aby zjednal nápravu. Při opakovaném porušení podmínek či hrubém porušování dobrých mravů bude provinilec z tábořiště projektu Doba Karlova vyhoštěn.

 

Pamatujte, že všechny zákazy a příkazy jsou tu proto abychom si akci co nejvíc užili a byla co nejlepší. Jakou si jí uděláme, taková bude.

Go to top