Kdo jsme a co děláme? 

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti – císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané „živé historie“ (Living history), jejímž cílem je ukazovat a „oživovat“ určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje bezmála padesát členů z České i Slovenské republiky.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby vlády Karla IV. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně vypadaly ve 14. století. Tyto družiny se pak účastní veřejných i soukromých historických akcí, kde se snaží prezentovat dobové vybavení, jako jsou například autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiku. Z toho důvodu věnujeme zvlášní pozornost „hraní rolí“ a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing).Vedle historického vojenství se věnujeme také civilním aspektům středověkého života – kratochvílím, hrám, či řemeslům.

Další náplní našeho projektu je: 

  • pořádání a účast na městských slavnostech, průvodech, divadelních produkcích, rekonstrukcích bitev a jiných událostí s cílem názorně předvádět život v době Karla IV.

  • pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost, například seminářů a konferencí, či veřejných vzdělávacích přednášek, animací a vystoupení, směřujících k poučení veřejnosti o životě v Českých zemích v době vlády Karla IV.,

  • poskytování poradenství v oblasti středověkého vojenství a každodennosti, například pro potřeby filmového průmyslu.

  • zajišťování komparzu a rekvizit pro film a televizi.

  • účast na akcích a projektech propagujících osobnost Karla IV. a jeho dobu

  • udílení rad a pomoci pro začínající zájemce oživování daného období, zejména prostřednictvím internetového fóra.

 

Přehled projektů na kterých jsme se podíleli můžete vidět zde, naše akce pak najdete zde.

  

Jak se stát členem?

Spolek Doba Karlova stále přijímá nové členy. Členství je zcela nezávislé na místě odkud pocházíte. Podmínkou pro vstup a účast na společných akcích je především chuť věrohodně rekonstruovat historii, neustále na sobě pracovat a hrát si. Na první akci je vyžadováno alespoň základní vybavení ve formě dobového oděvu. S ním vám mohou pomoci členové několika našich družin, které najdete v okolí Prahy, Brna, Ostravy, Šumperka, Českých Budějovic či Turnova. Stačí kontaktovat některého z nich, například na našem fóru, či se ozvat přes náš kontaktní formulář

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Go to top